TR EN IR

در حقمان

شرکتمان در سال 1976 در شهر قاضی انتپ به صورت سهامی تاسیس گردید.تغیراتی که در سالهای مختلف در باره عنوان ان به عمل امده شکل فعلی را گرفته است.شرکتمان در زمینه محصولات جنگلی فعالیت میکند؛و 20% بازار را در این زمینه در دست دارد.در کوتاه مدت به استناد نظر سنجی ایسو (İSO) از سال 2000 به این طرف در سطح ترکیه هر سال مابین 500 شرکت بزرگ جای خود را حفظ کرده است.

پیرو این مدت از نیمه دوم سال 2002 مرحله سرمایه گذاری تولید محصولات اقتصادی که بعد از مرحله تولید مادر میباشد شروع گردید.در نتیجه این سرمایه گذاری ها با دریافت قرارداد لیسانس تولید منحصر به تولید پارکت لامینات شروع نمود.به موازات تولید پارکت لامینات تولید چسب و مواد افزودنی را هم اغاز نمود.

از روزی که به فعالیت خود شروع نموده شرکتمان پیشتاز در تکنولوژی و مدرنیزه شدن در صنف خود گردیده و با ادامه فعالیتهای توسعه و تحقیقاتی هم برای ارائه کالای با کیفیت برای مشتریان که حقشان میباشد و هم کمک خود به اقتصاد کشور را نیز همچنین ادامه خواهد داد.

مسئولیت: با ادامه دادن توسعه قابل اجراء توام با رقابت ؛ ارائه خدمات با ارزش و کمک به پیشرفت اجتماع

اهداف: ممنونیت مشتری بدون قید و شرط؛ امتیاز ندادن از کیفیت تولیدات خود و جای گرفتن در مقام سومی در بین تولیدات محصولات جنگلی در دنیا و بدست اوردن امتیازات دائمی.

فلسفه ما: با دید اینکه مشتریاان اینده ما هستند حفظ کردن مقام پیشتاز بودن در تولید محصولات جنگی میباشد.

MoonWOOD